โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารด้วยกระบวนการ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารด้วยกระบวนการ STEM ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร. ชฎามาส ธุวะเศรษฐกุล รองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิ ฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานนวัตกรรมอาหารที่สามารถขายและส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับชาติ การดำเนินการโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือจาก 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.