โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคกลาง โรงเรียนวัดไผ่ดำ

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคกลาง โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้แทนจากโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล (หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) พร้อมด้วยคณะกรรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าคณะทำงานรายงานที่ประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายอิคคิวซังในปี 2563 และการดำเนินปัจจุบัน 2.รายงานผลการดำเนินงานของนักศึกษาทุนภายใต้โครงการฯ ระหว่างปี 2562-ปัจจุบัน 3.แผนการดำเนินงานโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) และ 4.การจัดกิจกรรมชุมนุน Fab Lab ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางช่องทางโปรแกรมซูม (Zoom)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.