โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สิงห์บุรี) ดำเนินโครงการโดยเป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องการประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ด้าน เทคโนโลยีอาหารให้แก่นักเรียน และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้นเข้าศึกษาต่อ ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และในรายวิชาวิทยาศาสตร์   และวิชาคณิตศาสตร์ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด  2.75  ทุกภาคเรียน และมีความสามารถในเชิงประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.