โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชา (มคอ. 1 )

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา (มคอ.1) โดยเป็นการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รวมทั้งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.