โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ

ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อปงระชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะการเขียนโครงการ หรือกิจกรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาภาควิชา/สาขาวิชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*