โครงการอบรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าใจทฤษฎีของคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย เข้าใจทฤษฎีของออนโทโลยี (Ontology)สามารถสร้างออนโทโลยีในรูปแบบของ RDF/OWL ได้  เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายรัฐชัย ชาวอุทัย จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.