โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน” โดยมีการจัดทำ “ผลิตภัณฑ์แชมพูบอระเพ็ดและผลิตภัณฑ์สบู่เหลว” และ “ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงและผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ” ให้กับบุคลากรในบ้านธัญญหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการดำเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจและมีความระมัดระวังในการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร ตอบรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ส่งเสริมให้มีบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.