นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ซึ่งสาขาวิชาชีววิทยาได้เปิดสอนรายวิชาชีววิทยาของยีสต์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวมีหัวข้อ “กระบวนการผลิตเบียร์” ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติการจริง และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้ เพื่อการนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพชั้นสูงและการประกอบอาชีพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.