การแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 18 (18th Network Game) แสงทองเกม”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 18 (18th Network Game) แสงทองเกม” ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2557 ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม (Network Game)” เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งผลิตบัณทิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 สถาบันร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และการแข่งขันความรู้ความสามารถด้านวิชาการ รวมไปถึงการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้นักศึกษาทั้งหลายได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านวิชาการและด้านกีฬา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสถาบัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

จากการแข่งขันกีฬาดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. ชนะเลิศ การเเข่งขันวอลเลย์บอลชาย
2. เหรียญเงิน รางวัลกีฑา
3. รางวัลสแตนเชียร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. รางวัลขบวนพาเหรด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5. รางวัลผู้นำเชียร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.