โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ การวางแผน การเขียน และการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) และเป็นการฝึกทักษะ (Soft Skill) ในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 ณ ห้อง M-01 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.