โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมสมุนไพรในชัวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี โดยทีมวิทยากร ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพรเพลินใจ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ คุณเยาวมาลย์ น้อยใหม่ คุณตรีดาว ใยเทศ คุณเณศรา แก้วคง คุณสุนีย์ วงษ์วาศ คุณมนัสวี ทองโสภณ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือทุกท่าน

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 บรรยายเรื่อง “สมุนไพรในผลิตภัณฑ์ต่างๆ” และปฏิบัติเรื่อง “การผลิตแชมพูผสมสมุนไพร”

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 บรรยายเรื่อง “สมุนไพรกับอาหาร” และปฏิบัติเรื่อง “การผลิตครีมนวดผสมสมุนไพร”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.