รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุวรินทร์   ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สอนรายวิชา 09-142-309 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษา จำนวน 97 คน ไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์และศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ ระบบการดำเนินการของห้องสมุด การค้นคว้าข้อมูลและระบบการให้บริการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ และ ระบบงานในส่วนการจัดการเครือข่าย และการบริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในรายวิชาที่เรียนและ ประกอบการทำโครงงานวิจัยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.