ประชุมวางแผนการดำเนินงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (ICONSAT)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (ICONSAT) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.อุรวิศ ต้ังกิจวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.