ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับกระบวนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้สารเคมี และใช้น้ำหมักชีวภาพ โดยมีอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตเอก จากสาขาวิชาการผลิตพืช เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาโครงงานของนักศึกษาสาขาประมง โดยมี ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก และอาจารย์จิราพร กุลคำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันจะเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้กับรายวิชา Biotechnology (09-213-317) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.