การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหลักสูตร 25511911104723 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส คณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.