โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีการบรรยาย เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  โดยวิทยากรภายนอก รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบรรยาย เรื่อง การถ่ายทอดแผนพัฒนายุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ภาควิชา/สาขาวิชานำเสนอแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน และพิธีปิด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.