โครงการ DNA “จิตอาสา” เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดโครงการ DNA “จิตอาสา” เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน” โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมความดี ด้านจิตอาสา และดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ พัฒนางานด้านจิตอาสา เพื่อมุ่งพัฒนาให้บุคคลากรของคณะมีจิตเมตตา เรียนรู้การเสียสละอุทิศตัว การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน การทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมาโดยตลอด โดยความอนุเคราะห์จากวัดปัญญานันทาราม ในการทำกิจกรรมจิตอาสา ใันวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.