อบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการอบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ” ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆ และบุคลากรฝ่ายบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีวิทยากร ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แนะนำการใช้งานโปรแกรม

ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนา “โปรแกรมติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ” เพื่อใช้งานภายในคณะฯ โปรแกรมที่พัฒนานี้เป็นแบบเว็บแอพลิเคชั่น ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในแบบออนไลน์ คณะมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของคณาจารย์ในคณะฯ ลงในฐานข้อมูล สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างทันทีทันใด (Real-Time) เพื่อวางแผนด้านการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพให้กับคณาจารย์ในคณะฯ นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและกำหนดงบประมาณด้านการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โปรแกรมสามารถแสดงรายงานข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกให้กับผู้บริหารของคณะและมหาวิทยาลัยได้ทราบ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดอบรมให้กับผู้ใช้งานระบบซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆ และบุคลากรฝ่ายบุคคล ของคณะฯ ให้ทราบถึงวิธีการในการใช้งานโปรแกรม สิทธ์ในการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.