การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการ) และผศ.ดร.พนิดา สมประจบ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปศาสตร์ (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.