การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหมือนศรีชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการ) และผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร(กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.