การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรววิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

คณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิยาลัยรามคำแหง (ประธานกรรมการ) อาจารย์ศราวุธ จิตต์พินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการ) และผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรววิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.