การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประธานกรรมการ) ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการ) และผศ.สมควร สนองอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 1207 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.