การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรรมการ) และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะบริหารธุรกิจ (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.