การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรรมการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*