โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21: ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21: ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะอาชีพและการเรียนรู้ รวมถึงเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมของโครงการ ได้แก่ การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จากปราชย์ชาวบ้าน การเรียนรู้วิถีการลงแขก รวมถังการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาชุมชนในรูปของกิจกรรมระดมสมอง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.