โครงการขยายความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Hokkaido University และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อาจารย์ วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปศึกษาดูงาน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-25 มิถุนายน 2560 โดยเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบันอาหาร (National Food Research Center: NFRI) และพบกับคณะผู้บริหารเพื่อทบทวนความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย จากนั้นได้เดินทางไปที่คณะเกษตร (Faculty of Agriculture) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) ซึ่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโดนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และติด 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้านวิชาการและวิจัย และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการทำงานวิจัยร่วมกัน การเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยฮอกไกในครั้งนี้ รองอธิการบดี Professor Jun Nishihira และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของ มทร.ธัญบุรี ซึ่งตลอดการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และหารือเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้ง 2มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ด้านงานวิชาการและวิจัย จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอวกาศ (Space Information Technology) ที่มหาวิทยาลัย Hokkaido Information University และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามความร่วมมือกัน

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.