พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จากโครงงาน “ศึกษาสารนิเกิลในโซล่ารทรานซิสเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแทนโซล่าร์เซลล์”
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนมัธยม จากวัดเบญจมบพิตร จากโครงงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก”
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จากโครงงาน “ปัจจัยที่มีผลต่อการล่อดักจับและการพัฒนาการเลี้ยงผีเสื้อข้าวสาร Corcyra Cephalonica stainton เพื่อการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma

2. กลุ่มคณิตศาสตร์
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จากโครงงานทฤษฎีการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดฐาน
n แฉกด้านเท่า ซึ่งเกิดจากรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล การหาปริมาตรของวงแหวนที่มีพื้นที่หน้าตัด
เป็นรูปหลายเหลี่ยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได่้แก่โรงเรียนสิงห์บุรี จากโครงงานสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ทางอัตราส่วนตรีโกณมิติ

3. กลุ่มคอมพิวเตอร์ 
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จากโครงงานระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จากโครงงาน “The Backpacker แบกเป้ตะลุยไทย”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จากโครงงาน “Smart home, Smart life บ้านดีชีวิตดี”

4. กลุ่ม STEM
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนพนมสารคาม
“พนมอดุลวิทยา” จากโครงงาน “นวัตกรรมดูดซับสีและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำทิ้งจากการย้อมผ้า”
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี จากโครงงาน “การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตอซังข้าว เพื่อการประยุกต์ ใช้เป็นวัสดุรักษาสภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งเครฟิช”
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จากโครงงาน “การประยุกต์ใช้หลักการของโมเมนตัมเพื่อแก้ปัญหาการขึ้นลงบันไดของผู้สูงอายุ
ด้วยนวัตกรรม “ไม้เท้าสองชั้น” (Impulse Cane)”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.