การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรรมการ) ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.