การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ผู้ทรงคุณวุุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา (กรรมการ) และผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*