การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก ผู้ทรงคุณวุุฒิจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ) อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(กรรมการ) และผศ.ดร. อัญชลี ทองกำเหนิด ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมืิ่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.