การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา (กรรมการ) ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.