การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีนวัตกรรม

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ศ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ (ประธานกรรมการ) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(กรรมการ) และผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีนวัตกรรม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*