การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD) ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกการตระหนักรู้ของนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อน เช่น การคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะแก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิ CEERD สนับสนุนให้ทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.