บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอ่านตัวเลือกจากแบบฟอร์มแก่นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญวิทยากรจากบริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบ image data entry system มาให้ความรู้กับอาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านตัวเลือกจากแบบฟอร์ม โดยการนำไปใช้งานด้านการศึกษา การสำรวจข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเก็บข้อมูลทางสถิติการประเมิน การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบสินค้าเป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานทางด้านสถิติ และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานทางด้านสถิติซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติซึ่งนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษานี้จึงได้นำนักศึกษาเข้ารับฟังเพื่อเป็นความรู้และทักษะในการเรียนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.