ประชุมความร่วมมือการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่สามเณร “กิจกรรมอิคคิวซัง” ของโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือและแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่สามเณร “กิจกรรมอิคคิวซัง” ของโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรีด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให้สามเณรที่มีผลงานกิจกรรมได้มีโอกาศึกษาต่อนะดับอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบังหลวง 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.