ค่ายอิคคิวซัง ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Programming Basic Course

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดค่ายอิคคิวซัง ๑ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Programming Basic Course (วันแรก) เพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปีที่ ๕ (กันยายน ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานพิธีเปิด และดำเนินการจัดสัมมนาโดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา และอาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานด้วย บอร์ดไมโครบิท และการใช้บอร์ด Arduino จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.