ค่ายอิคคิวซัง ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino/Raspberry Pi”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดค่ายอิคคิวซัง ๒ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino/Raspberry Pi” โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม : โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี ปีที่ ๕ (กันยายน ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา และดร.สุทธวรรณ สุพรรณ เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ Arduino สู่การสร้างนวัตกรรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Raspberry Pi และโครงงานเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.