โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวิทยากรจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้ความรู้แก่ชุมชนในหัวข้อ “การทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์” วิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำตลาดออนไลน์ด้วย Line@Marketing” วิทยากรจากภาควิชาเคมี ให้ความรู้และจัดทำในหัวข้อ “การทำสบู่เหลวผสมสารสกัดจากข้าวไรเบอร์รี่” และวิทยากรจากสาขาวิชาชีววิทยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “การแปรรูปสารสกัดชีวภาพฟางข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน “ธัญThan”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.