พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 3 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ 3. ดร.จิรศักดิ์ ตรีพรหม จากบริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1 217

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.