วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. คุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ จากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.