การนำเสนอแผนโครงการ Mega Project กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ระยะ 5 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ร่วมกับอาจารย์จากคณะอื่นๆ ได้ร่วมนำเสนอแผนโครงการ Mega Project กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ให้กับกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายจากรัฐบาล การดำเนินโครงการ Mega Project กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบโจทย์ด้าน “การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ Digital Transformation สำหรับประเทศไทย 4.0” ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.