โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ จาก 5 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ

โครงการได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และ 19 กรกฎาคม ที่ผ่าน และได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังนี้

กิจกรรมที่ 1

1. รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีละ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. คุณ วิศิษฐ์​ ลิ้มลือชา ประธาน​กลุ่ม​อุตสาหกรรม​อาหาร​สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย

3. คุณอาภรณ์ สุราฤทธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด

กิจกรรมที่ 2

1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ดร.โศรดา วัลภา ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

3. คุณธนยศ เอื้อวิลาศวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด

4. คุณศรัณย์พงศ์ ศรีวิชัย ผู้จัดการฝ่าย Agro Supply & Chip potato storage บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

5. คุณพวนศักดิ์ หงษ์ทวี ผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.