กิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านลุงเล็ก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ความชื้นกับมอดข้าว โดยทีมวิทยากรจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ ดร.เดี่ยว อภัยราช ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัส บุณยธรรมา และดร.อำพล ใจรักษ์ เป็นผู้ให้ความรู้ และกิจกรรม เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ Market Place โดยทีมวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาจารย์คงเทพ บุญมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และกิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยมีผู้ใหญ่เล็ก พวงต้น คุณวนิดา กิตติวัธนา และคุณวัฒนา กิตติวัธนา เป็นผู้ให้ความรู้ในการหว่านสารอาหารเสริมพืชในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.