โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม” อาจารย์อุษณา อารี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง “ภาษาไทยเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” คุณจันทร์เพ็ญ ชัยวงค์ขจร จากบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด บรรยายเรื่อง “กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ” และ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา บรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายฯ การสืบค้นข้อมูล” ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.