โครงการการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฏหมายฯ การสืบค้นข้อมูล และคุณสุกาญดา ฟาร์ค จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (เอกชน) บรรยายเรื่อง การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.