โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ (วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 )

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย”กรณีศึกษาการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร” ลำดับถัดมาเป็นการบรรยาย “การเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจภาคการเกษตรตั้งแต่เกษตรกรถึงผู้ส้รางเทคโนโลยี” โดย ดร.ศิวัตม์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

และช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยาย “การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและการพยากรณ์อากาศ เพื่อวางแผนด้านการเกษตร” โดย ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาเป็นการบรรยาย “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร” โดย ดร.พิเชษฐ์ คุณากร จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.