อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดยตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แก่ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.