โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสถานศึกษาเครือข่าย 15 แห่ง ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการบรรยาย เรื่อง “นวัตกรน้อยกับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล” โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

ในช่วงบ่ายมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อการพัฒนานวัตกรรม” โดย นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาให้ความรู้แก่ครูแกนนำ และวิศวกรผู้ช่วยของสถานศึกษาเครือข่าย 15 แห่ง ณ LECTURE 2

และการบรรยาย เรื่อง “เรียนรู้ ต่อยอดนวัตกรน้อย” โดยนายธนากร พละชัย อดีตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มาให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องออดิทอเรียม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.