งานประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวน และการวิเคราะห์ Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวน และการวิเคราะห์ Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมในการบรรยายพิเศษ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย Keynote Speaker 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.ภูมิ คำเอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Invited Speaker จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.