การบรรยายนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย เรืองวารี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดเพิ่มเติมและตัววัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators) ตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) และทิศทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรในปี 2564 ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.